Art-terapia în ajutorul HR-ilor: Harta lumii interioare


Lumea interioară a omului sau, altfel spus, realitatea subiectivă – înseamnă totul, aceasta reprezintă încărcătura psiho-emoţională a activităţii cotidiene, care este specifică fiecărei persoane în particular. De aceea, lumea interioară este întotdeauna ceva individual şi unic…

10572_900.jpg

Cu greu, dar în sfîrşit mi-am îndeplinit promisiunea pe care am făcut-o în articolul despre finalizarea primei ediţii a Şcolii Recruiter-ului.

Aşadar, dragi prieteni, vă propun să ne răscolim puţin lumea care o ascundem în interiorul nostru, acea realitate subiectivă, plină de emoţii, trăiri, sentimente şi multe altele.

Poate unora li se va părea bizar şi-şi vor pune întrebări de genul: „Ce legătură are subiectul respectiv cu activitatea managerilor de resurse umane?”. Fiţi siguri că există o legătură foarte strînsă, o interdependenţă, or de starea psiho-emoţională a angajaţilor şi de climatul moral-psihologic din colectivul de muncă depinde întreaga activitate a organizaţiei. Un mediu emotiv negativ niciodată nu va fi prielnic pentru înregistrarea unor progrese. Respectiv, un manager de resurse umane ar trebui să cunoască şi anumite tehnici din domeniul psihologiei, pentru a putea prevedea anumite riscuri şi pentru a întreprinde din timp măsurile de rigoare. Metoda pe care o voi descrie mai jos poate fi utilizată nu doar în cazul persoanelor deja angajate, dar şi pentru testarea candidaţilor la angajare. Totodată, se recomandă ca acest exerciţiu psihologic să-l aplicăm mai întîi de toate în privinţa propriei persoane. Este cunoscut faptul că orice psiholog, înainte de a implementa o anumită tehnică, iniţial o testează asupra sa.

Aş vrea să menţionez că, de fapt, practic orice tehnică de art-terapie este predestinată pentru diagnosticarea şi lucrul cu lumea interioară a persoanei.

Aşadar, pentru exerciţiul propus vom avea nevoie de o foaie A4 (putem utiliza şi hîrtie vatman de formatul A1), precum şi de instrumentele artistice care ne sunt cel mai tare pe plac: creioane, carioci, markere, acuarele etc.

Ca să ne reuşească acest exerciţiu, va trebui să ne aducem aminte cîte ceva din ceea ce am învăţat la orele de geografie. Spre că vă amintiţi de timpurile cînd era necesar să coloraţi hărţi-contur şi să amplasaţi pe acestea semnele convenţionale specifice. Atunci cînd veţi desena harta lumii interioare, aşa cum fiecare din voi o percepe şi şi-o imaginează, aceasta va trebui, oricum, să se asemene cu o hartă geografică.

646x404.jpg

Puneţi coala de hîrtie în faţa voastră. Acum gîndiţi-vă la conturul care va marca frontierele acestei lumi imaginare pe care o veţi transpune pe foaie. Acest contur va fi ceva de genul unei siluete a viitoarei hărţi.

Unele persoane consideră că conturul lumii interioare trebuie să semene cu silueta unui om, alţii spun că ar trebui să fie în formă de inimă, cea de-a treia categorie îşi conturează palma, iar unii, în gerenere, creează ceva din domeniul fantasticii… Raţiunea, în situaţia dată, nu ne va fi de ajutor, doar sufletul şi mîna „călătorului” cunosc care este adevăratul contur al lumii interioare. Aşa că, luaţi creionul în mînă şi daţi frîu liber imaginaţiei, lăsaţi-vă mîna să deseneze conturul acelei ţări care se adăposteşte în adîncul sufletului vostru.

Dar care va fi relieful specific acestei lumi? Pentru a afla aceasta, este necesar să explorăm ceea ce se ascunde pe suprafaţa cuprinsă de contur. Principalul este să nu stăm mult pe gînduri, ci să-i dăm voie mînii să-şi aleagă ea singură culorile creioanelor şi să dea viaţă hărţii. Nu este exclus că pe această hartă vor apărea munţi, dealuri, cîmpii, păduri, mări, lacuri, pustiuri, mlaştini etc.

Aşadar, harta lumii interioare este gata. Minunat! Dar, totuşi, putem deja să o folosim? Cred că, este încă dificil să o putem utiliza. De ce, oare? Paremi-se ceva nu ajunge. Corect! Ca să o putem utiliza, avem nevoie de semne convenţionale. De obicei, aceste sunt descrise într-o legendă în subsolul foii, iar dacă harta v-a ocupat toate suprafaţa foii, puteţi nota legenda pe partea cealaltă a foii.

Notăm inscripţia „Legendă”. Acum trebuie să facem o listă cu toate semnele convenţionale utilizate. Mai întîi includem culorile folosite şi le încadrăm în cîte un dreptunghi separat, de dimensiuni mici. Dacă am colorat cu culoarea roşie, va apărea un dreptunghi roşu, dacă am desenat cu verde, va apărea un dreptunghi verde ş.a.m.d.

Amplasăm dreptunghiurile colorate unul sub altul, aşa cum o fac specialiştii în cartografiere la întocmirea hărţilor. Dacă am folosit nişte simboluri speciale pentru a marca rîurile, iazurile, mlaştinile, pădurile, cîmpiile, munţii etc., acestea, de asemenea, trebuie incluse în lista semnelor convenţionale.

Acum ar trebui să-i atribuim fiecărui dreptunghi colorat şi fiecărui semn convenţional cîte o denumire. Reieşind din faptul că aceasta este o hartă a lumii interioare, respectiv, relieful acesteia trebuie să fie o reflectare a proceselor din interiorul nostru: gînduri, sentimente, vise, stări emoţionale… Într-aşa mod vor apărea: „Cîmpia Cugetării”, „Pădurea Viselor”, „Peştera Fricii”, „Marea Iubirii”, „Rîul Înţelepciunii”, „Mlaştina Aminitirilor”, „Muntele Succesului” şi multe altele. Ce gînd, sentiment, vis sau stare va reprezenta fiecare dreptunghi colorat, decide doar fiecare din voi. Aceasta este lumea voastră şi harta voastră. Cînd veţi inventa denumirile, nu staţi mult să vă gîndiţi, ce vă trece prin minte la moment, aceea şi notaţi pe hartă, căci de multe ori ceea ce vă vine prima în minte, ulterior, se dovedeşte a fi cel mai corect.

Deci, harta este gata. Acum putem să ne orientăm cu uşurinţă, mai ales dacă cunoaştem direcţia de deplasare.

Ce fac turiştii atunci cînd se pornesc într-o călătorie? Studiază harta şi stabilesc un itinerar de deplasare, o rută turistică. Cred că primul lucru pe care îl înseamnă este destinaţia unde vor să ajungă. Acesta şi este scopul care trebuie atins. În caz contrar, pentru ce mai pleacă în călătorie?

Prin urmare, selectaţi un creion sau o cariocă cu o culoare mai aprinsă, examinaţi cu atenţie harta şi marcaţi cu un steguleţ locul în care vreţi să ajungeţi. Acest punct va primi denumirea „Punctul de destinaţie”.

Acum priviţi spre frontierele ţării pe care aţi desenta-o şi însemnaţi locul pe unde vreţi să intraţi în această ţară. Acesta va fi „Punctul de pornire”.

Astfel, dispunem de „Punctul de destinaţie”, adică locul în care vrem să poposim la finele călătoriei şi „Punctul de pornire”, adică locul de unde ne vom iniţia drumeţia.

Respectiv, trebuie să reflectăm drumul pe care îl vom parcurge din „Punctul de pornire” pînă la „Punctul de destinaţie”. Avînd aceste două puncte de reper, trebuie să alegem cea mai optimă rută de deplasare. Itinerarul îl vom marca printr-o linie întreruptă sau prin săgeţi.

Totodată, nu uitaţi că orice călătorie presupune revenirea acasă. După ce a fost stabilit itinerarul de deplasare pînă la destinaţie, un călător cu experienţă se va gîndi şi la întoarcerea acasă, va analiza variantele existente de deplasare, va cugeta cum poate ieşi din ţară. Aşadar, locul pe unde veţi pleca din ţară trebuie marcat şi el cu un simbol aparte şi va fi numit „Punctul de ieşire”. Uneori „Punctul de ieşire” coincide cu „Punctul de pornire”, alteori – nu. Drumul de la „Punctul de destinaţie” pînă la „Punctul de ieşire”, de asemenea, trebuie marcat fie printr-o linie întreruptă, fie prin săgeţi.

Aşa deci, avem o hartă, cunoaştem destinaţia şi ne-am stabilit rutele de deplasare. Prin urmare, suntem gata pentru o călătorie prin propria lume interioară.

Se spune că, dacă stai şi priveşti mult spre rutele pe care le-ai marcat pe hartă, parcă ai călători imaginar prin locurile străbătute de acele drumuri…

Iar acum, priviţi cu atenţie întreg itinerarul care l-aţi marcat şi însemnaţi acel loc în care credeţi că vă aflaţi la moment. Succes la descifrare!

După ce aţi desenat harta, este necesar să o interpretaţi. Modalitatea este următoarea:

Aşadar, imaginaţi-vă că peste desen este suprapusă o plasă ce divizează harta în 9 pătrate. Fiecare pătrat este asemenea unui element al puzzle-ului, iar toate aceste elemente nu reprezintă nimic altceva decît viaţa voastră.

c7d8927997d36557bcd81a82fd200a69.jpg

Astfel, partea verticală stîngă (cele 3 elemente puzzle din stînga) reprezintă trecutul, partea verticală din centru – prezentul, iar partea verticală dreaptă – viitorul.

Acum trecem la partea orizontală de jos (cele 3 elemente puzzle de jos) – aceasta se referă la subconștientul vieţii unei persoane, care include atît activitatea reflexiv-instinctivă înnăscută, cît şi o generalizare a stereotipurilor comportamentale dobîndite de persoană prin experienţele parcurse de-a lungul vieţii – abilităţi, aptitudini, obiceiuri şi intuiţia. Deci, este vorba de nucleul comportamental al individului, care s-a format în primele etape ale dezvoltării sale, sfera involuntară a personalităţii, „a doua natură umană”, „centrul” stereotipurilor de comportament individual, modul inconştient al comportamentului persoanei. Altfel spus, putem afrma că acesta este nivelul corpului, deoarece toate cele expuse anterior sunt înglobate la nivelul corpului nostru.

Orizontala din mijloc – este prezentul, realitatea. Se referă la evenimentele din viaţa voastră, care, desigur, se desprind de la nivelul inferior. Reprezintă stratul senzual al lumea noastre interioare.

Cele 3 elemente puzzle de sus – acestea sunt gîndurile voastre, visele, fanteziile, scopuri, aspiraţiile.

Respectiv, ca rezultat al intersectării verticalelor cu orizontalele, fiecare element al puzzle-ului dobîndeşte un anumit sens. Aşadar, să examinăm fiecare element în parte.

Vom începe cu partea stîngă.

Pătratul din stînga de jos – acesta este locul care reflectă toate abilităţile, aptitudinile, deprinderile, căpătate în trecut, atît cele pozitive, cît şi cele negative.

Pătratul din stînga din mijloc – aici se află toate experienţele emoţonale, „urmele”, „cicatricile”, „traumele” din trecut, precum şi tot ceea ce se referă la parinţi şi relaţiile cu aceştia.

Pătratul din stînga de sus – acest loc este rezervat gîndurilor voastre despre experienţele şi sentimentele trăite, ceea ce cugetaţi în privinţa acestora, este locul de refugiu psihologic, un loc destinat pentru auto-terapie, pentru vindecarea „rănilor” din trecut.

Pătratul din centru de jos – reprezintă abilităţile, aptitudinile şi obiceiurile actuale. Totodată, reprezintă starea de sănătate fizică.

Pătratul din centru – este aşa-zisul „aici şi acum”, ceea ce este actual la ziua curentă (pentru ultimele zile). Acestea sunt sentimentele şi emoţiile voastre de astăzi.

Pătratul din centru de sus – sunt gîndurile voastre din ziua curentă (din ultimele zile).

Pătratul din dreapta de jos – zona de dezvoltare a viitoarelor competenţe, abilităţi, deprinderi etc. Reprezintă activităţile cu adevărat programate pentru zilele următoare.

Pătratul din dreapat din mijloc – starea de spirit pentru viitorul apropiat.

Pătratul din dreapta de sus – semnifică visele, planurile, obiectivele, fanteziile referitor la propriul viitor, sloganurile şi motto-urile voastre.

De asemenea, imaginile din harta noastră pot semnifica următoarele:

Tot ce se referă la apă (rîuri, lacuri, iazuri, mări, oceane) şi la toate stările sale (de la gheaţă pînă la vapori) – semnifică emoţii.

Dealurile, munţii, stîncile – semnifică obstacole, momentele dificile din viaţă, perspective care mai degrabă sunt înfricoşătoare decît încurajatoare.

Uscatul reprezintă momentele esenţiale ale vieţii.

Iată cam aşa o imagine reprezentativă a lumii voastre interioare ar trebui să obţineţi.

403e1f5a3e56e3705980a0ca044ed7cd.jpg

Desigur că, ar fi fost ideal să examinăm fiecare pătrat amănunţit şi să descifrăm fiecare desen, pentru a vedea şi a înţelege de ce a fost utilizată o anumită culoare sau un anumit simbol, dacă persoane dispune de talentul de a desena, dar este mai bine şi mai corect de a face această analiză împreună cu un specialist (psiholog).

Totuşi, ce am putea face de sine stătător?

Aşadar, cunoscînd ce reprezintă fiecare pătrat, puteţi să vă creaţi propria hartă – programul vieţii voastre, umplînd fiecare parte a desenului cu gînduri conştientizate, creînd acel peisaj al vieţii voastre, ce va reflecta starea de fericire şi armonie din interiorul vostru.

Sper că nu v-am zăpăcit cu acest exerciţiu. Este puţin greoaie terminologia utilizată, dar exerciţiul este destul de interesant.

Să aveţi parte doar de hărţi frumoase în viaţa voastră reală!

Bonus – Hărţile desenate de absolvenţii Şcolii Recruiter-ului (ediţia I):

13508999_10209882894813021_5474875618860793222_n.jpg

13516438_1092449134182766_4671643847695725807_n.jpg

13532845_10209882894893023_1441252884611732300_n.jpg

13524576_10209882894853022_6631959745997135548_n.jpg

13533139_10206316555459388_8897917440751527059_n.jpg

În loc de P.S.:

Рисунок1.jpg

Sursa info: b17.ru

Copyright © 2016. Sanchoss. Toate drepturile rezervate.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s